Politikken

Program: Kortversjon og litt lengre versjon

Vi har i år en kortversjon som vil bli sendt ut til alle husstander i Søndre Land. I tillegg har vi en litt lengre versjon som forteller mer om hva vi mener.